بیاییــــد

در کنارهم

کار کنیـــــــــم

یک فضای کاری کاملاً مدرن

در مسیر خود همانند ایرسا بهترین باشید

پیدا کردن ایده برای شروع کار ، کاری است که ما با رسیدن به اولین سکوهای بلند، به جای جا زدن و استعفا دادن انعطاف را انتخاب میکنیم، و حاضریم برای فتح هر سکو با رها سازی پتانسیل‌ها و خلاقیت مان قدمان را به جایگاه جدید برسانیم.
ایده‌های کسب و کار جدید در ایران یکی از قسمت‌های چالش برانگیز کارآفرینی است. در واقع همه کارها با یک ایده کار شروع شده و اگر برای برنامه ریزی، تعیین استراتژی و توسعه آن وقت و زمان صرف شود قطعا می توان در آن ایده برای کار موفقیت قابل توجهی کسب نمود. از دیرباز همیشه بهترین ایده های کسب و کار در ایران وجود داشته است و بدین ترتیب افراد برای موفقیت به سمت ایده های خلاقانه کسب و کار موفق هدایت می شده اند.

صندلی ها

دفتر اداری

اعضای ما

#

سرویس ایرسا به فکرای خوب ..

ارایه راه کار و بستر های لازم

محل کار اجتماعی از افرادیست که در عین انجام ارزش‌هایی را به اشتراک می‌گذارند.

پرینتینگ رایگان

محل کار اجتماعی از افرادیست که در عین انجام ارزش‌هایی را به اشتراک می‌گذارند.

رشد و تعامل

محل کار اجتماعی از افرادیست که در عین انجام ارزش‌هایی را به اشتراک می‌گذارند.

خانواده بودن ایرسا

محل کار اجتماعی از افرادیست که در عین انجام ارزش‌هایی را به اشتراک می‌گذارند.

امکانات رفاهی

محل کار اجتماعی از افرادیست که در عین انجام ارزش‌هایی را به اشتراک می‌گذارند.

دسترسی ۲۴ ساعته

محل کار اجتماعی از افرادیست که در عین انجام ارزش‌هایی را به اشتراک می‌گذارند.

حال‌و‌هوای همکاری را حس کنید

لِذت‌کــارّی

 شبکه‌سازی از نوآوران و ایده پردازان در ایرسا

موضوع دیگر شبکه‌سازی از کارآفرینان است. زمانی که می‌گویم کارآفرینان ما در یک نظام یا شبکه بهم پیوسته کار نمی‌کنند، این یک ضعف است. حال اگر در این زمینه یک شبکه ایجاد شود، هم‌افزایی قوی به‌وجود می‌آید که در نظام تصمیم‌گیری، تعرفه‌گذاری و خلق محصولات جدید در الگوی نوآوری باز و نیز ده‌ها موضوع کارآفرینانه دیگر تاثیر خواهد داشت و می‌تواند ما را به یک قطب در منطقه تبدیل کند. ایرسا با ایجاد بستری دیده‌شده و حمایت‌های لازم در این حوزه همگام با شما خواهد بود.

اتمسفـر کاراي مشترک